מדיניות פרטיות

  1. פרטיות

גלית לוי ו/או היי אנד דיזיין בע"מ (להלן: "גלית לוי", "אנו", "שלנו" או "אנחנו") מכירים בחשיבותה של ההגנה על הפרטיות של כלל המבקרים באתר בכתובת www.galitlevi.co.il ו/או www.galitlevi.com ("האתר"). כל "המידע האישי" שאתה מעביר לנו יהיה מוגן ויישמר אצלנו ואצל החברות הקשורות אלינו על פי התנאים הקבועים במדיניות פרטיות זו. השימוש במונח "מידע אישי" כוונתו לכל מידע שיכול לשמש לזיהוי או ליצירת קשר עם אדם מסוים, כגון שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. על פי הרשאתך, אנו יכולים לאסוף מידע אישי מסוים על מנת ליצור איתך קשר לגבי מוצרי גלית לוי, שירותים, אירועי קידום מכירות או מבצעי מכירות. מדיניות זו תקפה אך ורק לגבי מידע שנאסף על ידינו דרך האתר ואינה תקפה לאתרים אחרים, בין אם מקושרים או שאינם מקושרים לאתר זה או אלינו.

  1. מידע אישי

מידע אישי היכול לשמש לזיהוי נאסף כאשר המשתמשים יוצרים קשר באופן וולונטארי עימנו דרך האתר על מנת לקבל איגרות מידע אלקטרוניות (News Letters), מידע על השקות ומוצרים חדשים, מידע על אירועים מיוחדים או על מנת לענות על סקרים, להשתתף בתחרויות ולקבל הודעות על הזדמנויות קידום מכירות אחרות. גלית לוי רשאית להשתמש במידע המסופק על ידך על מנת ליצור פרופיל לקוח אישי וזאת על מנת לתת לך מידע לגבי מוצרים, שירותים או אירועים אשר יכולים להוות עניין אישי עבורך. בכפוף לאמור להלן, אנו לא נעביר ולא נמכור מידע לגביך לגורם שאינו קשור או שאינו קשור לגלית לוי מלבד (א) על מנת לעמוד בהוראות חוק, תקנות, צווים, לרבות צווי בית משפט, או על מנת להיענות לדרישות וחקירות גופים ממשלתיים, (ב) הגנה על הזכויות והנכסים של גלית לוי או גורמים הקשורים לגלית לוי או (ג) אם גלית לוי מאמינה באופן סביר כי השתמשת במידע מן האתר על מנת לבצע פעילות שאינה חוקית או פעולות שיכולות לסכן את בריאות ו/או שלום הציבור. גלית לוי רשאית למנות צדדי ג' כספקי שירותים על מנת לנהל ו/או להפעיל פונקציות מסוימות את שירותים מסוימים של האתר או של תפעול העסק, ייתכן והעבודה התקינה של אלה תדרוש העברת המידע שניתן על ידך. כל העברה שכזו תהיה תחת סודיות ותחת מחויבויות לסודיות ואבטחה ואך ורק למטרה של ביצוע חובות אלה. במידה ונרשמת לקבלת מידע מאיתנו, אך לאחר זמן החלטת כי אינך רוצה לקבל את המידע כאמור, אתה רשאי ליצור קשר עם האתר ולבטל הרשאה זו בכל עת.

  1. מידע שלא התבקש במפורש

באתר, אנו מבקשים שתספק מידע מסוגים מסוימים כך שנוכל לשרת אותך טוב יותר. המידע המבוקש יכול לכלול שאלות והערות לגבי מוצרי גלית לוי, שירותים או אירועים. הנך נדרש שלא לספק לגלית לוי מידע, לרבות, אך לא מוגבל מידע עסקי, חומר פרסומי, שיווקי או כל סוג אחר של הצעות, ידע, רעיונות וכדומה ("מידע שלא התבקש במפורש"). כל מידע שלא התבקש במפורש – לא יכלל תחת מדיניות פרטיות זו. מסירת מידע שלא התבקש במפורש, מהווה הסכמה שאנו נהיה בעלי שיקול הדעת הבלעדי כיצד להשתמש במידע זה ובמסירתו אתה מספק לגלית לוי רישיון בלתי הדיר ובלתי חוזר, ללא זכות לתמלוגים לשימוש במידע שלא התבקש במפורש בכל צורה על פי שיקול דעתנו הבלעדי. במידה והמידע שלא התבקש במפורש מוגן על ידי זכויות צדדי ג' בזכויות יוצרים, בסימן מסחר או בזכויות קנייניות אחרות, אתה מסכים בזה לפצות את גלית לוי כנגד כל טענה או תביעה שיובאו כנגדנו בהקשר לשימוש או לאחזקה במידע שלא התבקש במפורש. לגלית לוי לא תהיה התנגדות להשיב מידע שלא התבקש במפורש שהתקבל אצלנו ונמצא ברשותנו.

  1. שימוש בקבצי Cookies

קבצי Cookies הינן פיסות מידע אשר כל אתר יכול להעביר לדפדפן שלך. פיסות מידע אלה נשמרות על המחשב שלך. קבצי Cookies מוחזרים לאתר שהפקיד אותם בעת ביקור חוזר באותו האתר. הפקדת קבצי Cookies על ידי האתר תאפשר לגלית לוי לשמור את העדפותיך עבור הביקור הבא שלך באתר. קבצי ה-Cookies שלנו יכולים גם למדוד את הפעילות הכללית באתר, דבר המאפשר לנו לקבוע אילו אזורים ויכולות של האתר הם הפופולאריים ביותר. מידע זה יאפשר לגלית לוי לבצע שיפורים באתר. רוב הדפדפנים מותאמים לקבל קבצי Cookies. הינך יכול, לאתחל את הדפדפן שלך באופן שיסרב לכל קבצי Cookies או שמסור לך הודעה בעת שליחת קבצי Cookies.

  1. אבטחה

ההגנה על המידע שלך חשוב לנו ביותר. אנו מאחסנים את המידע הנאסף על גבי שרת מאובטח. על אף האמור, אין בנמצא תקשורת ברשת האינטרנט שהינה חסינה באופן מוחלט. ייתכן וצד ג' שאינו בשליטתנו יוכל לגשת או ליירט שידורים באופן שאינו חוקי. בעוד שאנו ננקוט בכל האמצעים הסבירים לשמור על המידע באתר מאובטח, הרי שלא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת. לכן, כל מידע שתמסור לנו יהיה תחת אחריותך בלבד.

  1. הסרת מידע

במידה והינך מבקש שלא לקבל את כל או חלק מן המידע שהאתר יכול לספק לך, אנא יידע אותנו באמצעות (א) שליחת דואר אלקטרוני ל-galitlevi@galitlevi.com; או (ב) לחיצה על הקישור "הסר מרשימת תפוצה" כאשר מתקבל מידע פרסומי כאמור. ביצוע האמור לעיל יחייב אותנו להפסיק לשלוח אליך תוכן פרסומי בתוך שבעה ימי עסקים.